Παρακαλούνται οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεών τους να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο Δήμου Κύθνου ως τη Δευτέρα 30 Απριλίου.

Το αίτημα θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τοπογραφικό σχέδιο/σκαρίφημα του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου, με προσδιορισμένο το μήκος και το πλάτος αυτού. Δε χρειάζεται η επανυποβολή του σχεδιαγράμματος στην περίπτωση που ήδη έχει κατατεθεί στο Δήμο Κύθνου  κατά τα προηγούμενα έτη.

Επισημαίνουμε ότι για την έκδοση/ανανέωση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι προηγουμένως ο αιτών να έχει τακτοποιήσει οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δήμο, να είναι δηλαδή δημοτικά ενήμερος.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2281361104