Διαβάστε το Δελτίο Τύπου του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΔΩ

 

Διαβάστε την σχετική Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ΕΔΩ