Από 29/06/2020 έως 6/07/2020 θα γίνεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Για το Δήμο Κύθνου έχουν εγκριθεί οι κάτωθι θέσεις, πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΑΤΟΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 ΑΤΟΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2 ΑΤΟΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΑΤΟΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΑΤΟΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΑΤΟΜO
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜO
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΑΤΟΜO
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΤΟΜO

 

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.