ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο “Ανάδειξη Σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου”, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο “Δράσεις για την Προστασία και Ανάδειξη της Φυσικής Κληρονομιάς των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας”, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 417.353,85 ευρώ.

Ο Δήμος Κύθνου τον Ιούλιο του 2018 είχε προχωρήσει στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία ανέλαβε τη διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, καθώς και την εκτέλεσή του.

Η διαδικασία σύνταξης των τεχνικών μελετών για το εν λόγω έργο διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κύθνου , με την τεχνική υποστήριξη του επιστημονικού προσωπικού του Δικτύου ΔΑΦΝΗ.

Το έργο περιλαμβάνει στην ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών για την ανάδειξη και λειτουργία του Σπηλαίου ‘Καταφύκι’ του οικισμού Δρυοπίδας νήσου Κύθνου, και ειδικότερα στην υλοποίηση εργασιών ηλεκτροφωτισμού και προστασίας των διαδρόμων διέλευσης / περιήγησης του κοινού εντός του Σπηλαίου, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων μορφολογικών στοιχείων και πετρωμάτων.

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:

(α) επικάλυψη των σκυροδετημένων επιφανειών (διάδρομοι, κλίμακες), ώστε να εξασφαλιστεί η αντιολισθηρότητα κατά την διαδρομή των επισκεπτών

(β) τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες και στα πλατώματα στάσης, που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή κατάβαση και ανάβαση των επισκεπτών, και την δυνατότητα για ξεκούραστη στάση κατά την διαδρομή εντός του σπηλαίου,

(γ) διαμόρφωση / οριοθέτηση διαδρόμου εντός του σπηλαίου με χρήση ελαφρών μεταλλικών στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής πορεία ανάμεσα στις κλίμακες και τα πλατώματα στάσης

(δ) εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού για την όδευση και την ανάδειξη του σπηλαίου

(ε) ηλεκτρική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση του νέου συστήματος φωτισμού

Επιπλέον, για την διασφάλιση της λειτουργικότητας του ανάδειξης του σπηλαίου ‘Καταφύκι’, στην πράξη περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ηχητικής ξενάγησης.

Το Σπήλαιο «Καταφύκι» αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύθνου, η ανάδειξη του στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου αποτελεί μία πολύ μεγάλη επιτυχία.

Οφείλουμε για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά τον Περιφερειάρχη κ.Χατζημάρκο για τη συνεργασία σε ένα ακόμη μεγάλο έργο για το νησί μας.

Επίσης  , ευχαριστούμε από καρδιάς το επιστημονικό προσωπικό του Δικτύου ΔΑΦΝΗ που με περισσή προσπάθεια υποστήριξε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου , διότι το συγκεκριμένο έργο λόγω της φύσης του είχε συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που χωρίς συνεργασία και συλλογική δουλειά δεν θα είχαμε καταφέρει να καμφθούν .

Στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των παρεμβάσεων στο Σπήλαιο. Καλούμε όσους αρκούνται στη διάδοση συκοφαντιών και ψευδών πληροφοριών μέσω του πληκτρολογίου τους να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση και να θέσουν τα ερωτήματα τους προς τον κ. Δήμαρχο , τον κ. Αντιδήμαρχο ο οποίος είναι και υπεύθυνος παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης και προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.