Ένα χρόνιο πρόβλημα των κτηνοτρόφων της Κύθνου, αποτελούσε το γεγονός ότι  έως σήμερα ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής κρέατος, καταναλώνεται τοπικά, χωρίς να μπορούν να εξαχθούν εκτός νησιού σφάγια ζώων, εφόσον το Παλιό Σφαγείο στο νησί, δεν είχε τις απαραίτητες από τη νομοθεσία αδειοδοτήσεις και λειτουργούσε με πρόσκαιρες άδειες «κρεοσκοπικού έλεγχου» από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η συντονισμένη προσπάθεια του Δήμου Κύθνου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕ) Κύθνου και του Επαρχείου Κέας-Κύθνου για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που ταλανίζει χρόνια τον αγροτικό κόσμο της Κύθνου ,αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά με την ίδρυση  Δημοτικού Σφαγείου Κύθνου.

Συγκεκριμένα, με την υπ΄ Α.Π. 1653 από 15/04/2016 Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενούς Τομέα κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη χορηγείται άδεια ίδρυσης Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης βοοειδών, μικρών μηρυκαστικών και χοίρων στο Δημοτικό Σφαγείο Κύθνου, που βρίσκεται στην περιοχή Τσιγκούρες Κύθνου ,επίσης καθορίζεται η δυναμικότητα του Δημοτικού σφαγείου Κύθνου ανά είδος ζώων και δρομολογείται η διαδικασία νομιμοποίησης και ολοκλήρωσης των εργασιών στις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Η συγχρηματοδότηση του Έργου θα γίνει από πόρους του Δήμου Κύθνου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ τη διαχείριση του σφαγείου έχει αναλάβει η Δ.Η.Κ.Ε. Κύθνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τις ημέρες του Πάσχα εξήχθησαν από την Κύθνο ζώντα αμνοερίφια περισσότερα από δύο χιλιάδες, σε πολύ χαμηλές τιμές που καθορίζονται από τους ζωέμπορους, προς ζημία των κτηνοτρόφων μας.

Ένα τόσο σημαντικό έργο, όπως η λειτουργία ενός σύγχρονου Δημοτικού Σφαγείου Κύθνου, το οποίο θα προσφέρει την δυνατότητα στους κτηνοτρόφους της Κύθνου να προωθούν τα σφάγια εκτός νησιού μπαίνει στην τελική ευθεία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλλαν  και συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια, ιδιαίτερα ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χώρας Κύθνου και στην Κτηνίατρο κ. Κοσμίδου Τελλιώ χωρίς την συμβολή των οποίων δεν θα είχε πραγματοποιηθεί η ίδρυση του Σφαγείου.