Ο Δήμος Κύθνου ενημερώνει τους πολίτες που κατοικούν μόνιμα στους ακόλουθους οικισμούς :

Α/Α Οικισμός  
1 Δρυοπίδα  
2 Γαϊδουρόμαντρα  
3 Επισκοπή  
4 Λεύκες  
5 Αγία Ειρήνη  
6 Άγιος Στέφανος  
7 Χώρα  
     

και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, ότι από σήμερα μέχρι και την 19η Μαρτίου 2019, μπορούν να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω email), στην Τεχνική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του Δήμου τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ  5022/12-11-2018, Τεύχος Β’), προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν.4563/2018, ΦΕΚ 169, Τεύχος Α’) και να ενταχθούν σε αυτό.

Κατά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών “COSMOTE TV PACK”) και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών “DIGEA PACK”) και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο με τίτλο «Παρεχόμενες υπηρεσίες του έργου TOTAL TV COVERAGE».

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Δήμου και εφόσον διαπιστωθεί η ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης περιοχής εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, θα καταχωρείται η αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για περαιτέρω έλεγχο.

Για τους οικισμούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και δεν είναι ενταγμένοι στον ανωτέρω πίνακα, αναμένεται νεότερη ανακοίνωση για ένταξή τους στο έργο.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : Τεχνική Υπηρεσία: 2281361117 ΚΕΠ :2281031640

1)Παρεχόμενες υπηρεσίες του έργου TOTAL TV COVERAGE

2)Δικαιολογητικά Έγγραφα Πιστοποίησης των Δικαιούχων του Έργου.

3) Υπόδειγμα Αίτησης – Παράρτημα II.

4) Υπόδειγμα Αίτησης – Παράρτημα III.

5) Υπόδειγμα Αίτησης – Παράρτημα IV.

6) Υπόδειγμα Αίτησης – Παράρτημα V.