Σας ενημερώνουμε ότι με τη δημοσίευση του Νόμου 5028/2023 (Άρθρο 42) επήλθαν αλλαγές στην έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης είναι τα εξής :

α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου,

  • Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος (εμπρός-πίσω) και αποδεικτικό εξόφλησής
  • Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας

β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου

  • Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, με ημερομηνία διακοπής ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί το συγκεκριμένο ακίνητο
  • Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

 

Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη, εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έχει ισχύ μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κύθνου:               texniki@kythnos.gr

 2281361107

 2281361117