ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Κ.Υ.Ε. ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΟΥΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ.

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΑ Τ.Μ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΟΥΝ (ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΣΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ), ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (X3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ).

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρ. ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ, ΤΗΛ. 2281361104

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ