Διαβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 ΕΔΩ

και το παράρτημα ΕΔΩ