ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κύθνου.

Οι αιτήσεις γίνονται από 23-6-2017 εώς 3-7-2017

Πληροφορίες 2281361101

Ανακοίνωση ΣΟΧ1 ΕΔΩ

Παράρτημα ΕΔΩ

Έντυπο Αίτησης ΕΔΩ