ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2017
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

 

Διαβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2017 ΕΔΩ

Διαβάστε το παράρτημα ΕΔΩ