Παρακαλούνται όλοι οι υδρολήπτες να περιορίσουν την χρήση του νερού στην ελάχιστη δυνατή κατανάλωση λόγω σοβαρής έλλειψης υδάτων στον υδροφόρο ορίζοντα της Κύθνου.

Το νησί μας αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα λειψυδρίας ιδιαίτερα στις περιοχές των Λουτρών και της Χώρας και πρέπει όλοι ως καταναλωτές να είμαστε προσεκτικοί με την άσκοπη κατανάλωση του νερού, απαγορεύεται αυστηρά το πότισμα των κήπων και το γέμισμα πισινών.

Επιτροπή του Δήμου Κύθνου θα μεταβεί για έλεγχο όπου παρατηρείται υπερκατανάλωση και σύμφωνα με τον κανονισμό Ύδρευσης,Κεφ.4,παρ.4.2.2, οι παραβάτες θα υπόκεινται σε πρόστιμο και σε άμεση διακοπή της υδροπαροχής τους

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΓΑΡΔΕΡΗΣ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ