Παρακαλούνται όλοι οι υδρολήπτες να περιορίσουν την χρήση του νερού στην ελάχιστη δυνατή κατανάλωση και να μην κάνουν χρήση νερού για πότισμα δένδρων, κήπων, κτημάτων, οικοδομών, κ.α.

Το νησί μας αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα λειψυδρίας και πρέπει όλοι ως καταναλωτές να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η άσκοπη κατανάλωση του νερού θα μας οδηγήσει σε διακοπές υδροδότησης.

Επιτροπή του Δήμου Κύθνου θα μεταβεί για έλεγχο όπου παρατηρείται υπερκατανάλωση και σύμφωνα με τον κανονισμό Ύδρευσης,Κεφ.4,παρ.4.2.2, οι παραβάτες θα υπόκεινται σε πρόστιμο και σε άμεση διακοπή της υδροπαροχής τους

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΓΑΡΔΕΡΗΣ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ