A N A K O I N Ω Σ Η

Ο Δήμος Κύθνου σας γνωρίζει ότι η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, έπιπλα κ.λ.π., όχι κλαδιά) και ηλεκτρικών συσκευών προς ανακύκλωση  θα γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα μεταφέρουν και να τα τοποθετούν με προσοχή δίπλα στους κάδους απορριμμάτων, το απόγευμα της Δευτέρας ή της Πέμπτης και όχι οποιαδήποτε μέρα και ώρα της εβδομάδας

Επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση μπαζών στους κάδους απορριμμάτων έξω από αυτούς ή γενικά σε κοινόχρηστους χώρους! Στο νησί μας λειτουργεί με ιδιωτική πρωτοβουλία πρόγραμμα ανακύκλωσης δομικών υλικών, που εξασφαλίζει την επανάχρηση τους στην οικοδομική δραστηριότητα.(Βλαστάρης Αντώνης 6978155766)

Τηρώντας τα παραπάνω συμβάλλουμε ουσιαστικά στην διατήρηση της απαράμιλλης ομορφιάς του νησιού μας!

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο

2281361107(Τεχνική Υπηρεσία)

2281361106(Γραφείο Αντιδημάρχου)