Όσοι επιθυμούν να αποθέτουν υλικά οικοδομών σε κοινόχρηστους χώρους παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Τεχνική Υπηρεσία , με βάση το άρθρο 10 Παρ.1 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κύθνου.

Παρακαλούμε για την απομάκρυνση των μπαζών και των οικοδομικών υλικών από όλους τους κοινοχρήστους χώρους του νησιού , εντός τριών ημερών, διαφορετικά θα επιβληθούν τα νόμιμα πρόστιμα βάση του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Κύθνου.