Κύθνος, 20 Ιουνίου 2024

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την υπ΄αρ. 24/2024 (18/6/2024) απόφαση της, γνωμοδοτεί αρνητικά σχετικά με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δημιουργία Βιομηχανικού Αιολικού Πάρκου στην Κύθνο.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην απόφαση της αναφέρει ότι :

 Αποφασίζει ομόφωνα κατά της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: « Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης ισχύος 69 MW και Αποδιδόμενης 50 MWστη Νήσο Κύθνο , Δήμου Κύθνου και Συνοδά Έργα Υποδομής της εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων με αρ. πρωτ. 18960/220 στις 10/06/2024 και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύθνου.

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα επιτεύχθηκε. Η προσπάθεια του Δήμου, της Επιτροπής Αγώνα , των φορέων και όλου του κόσμου που αγαπάει το νησί θα συνεχιστεί μέχρι και την τελική ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διαβάστε ΕΔΩ την γνωμοδότηση της Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Διαβάστε ΕΔΩ την γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.