ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Χερσαίες έρευνες

 Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στη θέση «Βρυόκαστρο» της Κύθνου άρχισε το 2002 και συνεχίζεται έως σήμερα. Είχε προηγηθεί συστηματική επιφανειακή έρευνα κατά τα έτη 1990-1995 και 2001. Η θέση ταυτίζεται με την αρχαία πόλη της «Κύθνου» της ομώνυμης νήσου των Κυκλάδων, η οποία κατοικήθηκε από τον 10o αι. π.Χ. έως και τον 6o-7o αι. μ.Χ.

 Οι έως σήμερα πανεπιστημιακές ανασκαφές, οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ΚΑ” Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έφεραν στο φως ένα ασύλητο ιερό των αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. Το ιερό ανασκάφτηκε από το 2002-2006. Ο δίδυμος ναός βρέθηκε άθικτος, με όλα τα πολύτιμα αφιερώματα στη θέση τους. Νότια του ναού ανασκάφτηκαν δύο βωμοί καθώς και ένας εκτεταμένος «αποθέτης» που περιείχε και αυτός εκατοντάδες πολύτιμα αφιερώματα.

 Από το 2009 επαναλήφθηκαν οι ανασκαφικές έρευνες. Δυτικά του ιερού άρχισε να ανασκάπτεται ένα μνημειακό ανάλημμα και λίγο χαμηλότερα ένα δημόσιο κτίριο της κλασικής περιόδου.

 Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του πανεπιστημίου είναι ο καθηγητής Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν. Την ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. εκπροσωπεί η αρχαιολόγος κ. Βασιλική Γιαννούλη, υπεύθυνη για τις αρχαιότητες της Κύθνου.

Ενάλιες έρευνες

 Παράλληλα, από το 2005 έως και σήμερα πραγματοποιείται, με τη συνεργασία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, υποβρύχια έρευνα και ανασκαφή στον όρμο του Μανδρακίου, το αρχαίο δηλαδή λιμάνι του Βρυοκάστρου. Αποτυπώθηκαν ολόκληρη η λιμενολεκάνη και τα κτίσματα που εντοπίστηκαν τόσο στην ακτή όσο και στον πυθμένα της θάλασσας και το 2007 άρχισε η ανασκαφή ενός εξ αυτών, που πιθανώς ταυτίζεται με τμήμα του καταβυθισμένου παράκτιου οχυρωματικού τείχους. Η ανασκαφή του 2008-2009 έφερε στο φως σημαντικά μαρμάρινα γλυπτά της ρωμαϊκής περιόδου.

 Η ανασκαφή πραγματοποιείται από τον Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τη συνεργασία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του πανεπιστημίου είναι ο καθηγητής Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν. Διευθυντής της υποβρύχιας ανασκαφής από την πλευρά της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι ο Δρ. Δημήτρης Κουρκουμέλης.

 

Ευρήματα Ανασκαφών στη Κύθνο

Πύλινος Λύχνος

Μελαμβαφή όστρακα των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων

Κιονόκρανο

Χάλκινος δακτύλιος Μολύβδινο βαρίδι ψαρέματος