ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Νέα της Κύθνου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Ανακύκλωση αποβλήτων Ηλεκτρικού-Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ο Δήμος Κύθνου  έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», που είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού - Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) . Παρά τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στη παρ. 2 αυτού, αναφέρεται: «Οι...

Διαβάστε Περισσότερα

Διεθνής διαγωνισμός «Προμήθεια συστήματος ελέγχου διαρροών,εξασφάλισης επάρκειας και βελτίωση ποιότητας δικτύου ύδρευσης Δήμου Κύθνου»

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΚΥΘΝΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ espd-request-v1-1 SIGNED pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΚΥΘΝΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ...

Διαβάστε Περισσότερα

Weather Forecast

0° C