ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Νέα της Κύθνου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Κύθνου Κύθνος Ν. Κυκλάδων ΔΕ Οδηγών Φορτηγών [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 6 μήνες 1 102 Δήμος...

Διαβάστε Περισσότερα

Επίσκεψη Ιατρού Ωτορινολαρυγγολόγου και Παθολόγου

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 στο Δημαρχείο Κύθνου βρισκόταν ο κ. Αρχοντάκης Στυλιανός, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, ο οποίος και εξέτασε τους ασθενείς του νησιού μας. Ευχαριστούμε την κα Σταυρίκου Ειρήνη, Μέλος της Επιτροπής Υγείας και τον κ....

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Εργασίες λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου Κύθνου για το έτος 2020 – 2021»

1.Τεχνική Περιγραφή 2.Προϋπολογισμός 3.Συγγραφή υποχρεώσεων 4.Διακήρυξη 5.Περίληψη Διακήρυξης 6.Τευδ 7.Έντυπο οικονομικής προσφοράς...

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 2020-2021»

1.Τεχνική Περιγραφή 2.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3.Τιμολόγιο Μελέτης 4.Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5.Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 6.Διακήρυξη 7.Περίληψη Διακήρυξης 8.Έντυπο οικονομικής προσφοράς...

Διαβάστε Περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ετοιμότητας για τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς της Κύθνου

«Είμαστε ασφαλείς, σε Ετοιμότητα & Εκπαιδευμένοι» Με βασικό γνώμονα την επερχόμενη σταδιακή άρση των μέτρων για τον Τουρισμό και την απαιτούμενη προστασία της δημόσιας Υγείας των Υγειονομικών, των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων της Κύθνου ,το Κέντρο Επιχειρήσεων...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσφατα άρθρα

Weather Forecast

0° C