Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ενέκρινε το αίτημα που είχε υποβάλει ο Δήμος Κύθνου για την ένταξη στο πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και δειγματοληπτικού έλεγχου των αιτήσεων στήριξης, οι οποίες υποβλήθηκαν από τον Δήμο Κύθνου στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στήριξης που αφορά παρέμβαση δημοσίου χαρακτήρα, εγκρίθηκαν για τον Δήμο Κύθνου: α) πολιτιστική διαδρομή Κύθνου ποσό 36.570.70€ β) ανοιχτή ψηφιακή πατριδογνωσία για μια έξυπνη και ανοιχτή Κύθνο ποσό 24.986€