Ο Δήμος Κύθνου  έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», που είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) .

Παρά τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση με ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους, την έξαρση στο φαινόμενο της παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την οικονομική κρίση που έχει αντίκτυπο στην απόθεση ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών αποβλήτων, ο Δήμος Κύθνου έχει κατάφερε να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις εναλλακτικής διαχείρισης.

Τα επιτεύγματα αυτά του Δήμου έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Σύστημά Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αλλά και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικά, δεδομένου ότι έτσι αποδεικνύεται στην πράξη ότι έχει τεθεί σε πολύ υψηλό βαθμό η πολιτική για το περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι:

 

α.   Στην προστασία περιβάλλοντος από τα απόβλητα αυτά.

β.   Στη μείωση των απορριμμάτων που πηγαίνουν στο  ΧΥΤΑ.

γ.   Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών για την παραγωγική διαδικασία.

δ.   Στην καλή εικόνα και προβολή του Δήμου Κύθνο

Η συνεργαζόμενη εταιρεία με επιστολή της έδωσε συγχαρητήρια στο Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, αλλά και όλους τους εμπλεκομένους με το περιβάλλον, με ιδιαίτερη αναφορά στους εργαζόμενους, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να στηρίζει και να είναι αρωγός στο Δήμο Κύθνου, για την επιτυχή συνέχιση του προγράμματος αυτού.

Πιστεύουμε ότι και το 2020, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που και εσείς και το Σύστημα προσδοκούμε.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΓΑΡΔΕΡΗΣ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ