Μία σύντομη αποτίμηση της συζήτησης περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

  1. Αναγνωρίσαμε την άψογη συνεργασία μας η οποία αφορά συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις από το ταμείο. Μια πρώτη εκταμίευση αφορούσε το ποσό των 85.000 ευρώ που χρηματοδότησε μελέτες ύδρευσης και αφαλάτωσης. Το συνοδό έργο της αφαλάτωσης πραγματοποιήθηκε ήδη ενώ αυτές τις μέρες ξεκίνησε το έργο που αφορά το δίκτυο ύδρευσης Δρυοπίδας – Μέριχα – Χώρας.
  2. Ένα δεύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους επίσης 85.000 ευρώ ξεκινάει εκ νέου.
  3. Από το ταμείο εκταμιεύτηκε και το ποσό των 1.540.000 ευρώ για την απαλλοτρίωση του ΟΤ 29 καθώς και το ποσό των 3.500.000 ευρώ για το έργο της τηλεμετρίας.
  4. Τον επόμενο μήνα συμβασιοποιούμε με το Ταμείο το έργο της αγροτικής οδοποιίας ύψους 2.040.000 ευρώ.
  5. Τέλος, όλες οι επικείμενες δράσεις του προγράμματος Νέαρχος του Υπουργείου Ναυτιλίας θα συμβασιοποιηθούν με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Όλες αυτές οι συναντήσεις σε αυτό το υψηλό θεσμικό επίπεδο δεν είναι αυτονόητες. Κερδίσαμε με κόπο την εμπιστοσύνη των επίσημων εκτελεστικών φορέων του κράτους και τώρα αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που δίνονται από αυτές τις επαφές.

Ευχαριστούμε όλους τους Θερμιώτες για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ