Στην 1 Μαρτίου 2018, ο Δήμος Κύθνου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια της μεταξύ τους διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας με τίτλο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» προχώρησαν στην αντικατάσταση κουφωμάτων, στο σχολικό κτίριο του Διδακτηρίου της Χώρας του 7/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κύθνου και στο σχολικό κτίριο του Νηπιαγωγείου Δρυοπίδας.

‘Επειτα από τη σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κύθνου και την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή τα δύο κτίρια κρίθηκαν ότι χρίζουν άμεσης επέμβασης λόγω της παλαιότητας του κουφωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στο Διδακτήριο της Χώρας αντικαταστάθηκαν 15 υαλοστάσια και 4 εξώθυρες και στο Νηπιαγωγείο Δρυοπίδας αντικαταστάθηκαν 4 υαλοστάσια και 1 εξώθυρα. Ο Δήμος Κύθνου χρηματοδοτήθηκε για την εν λόγω παρέμβαση με το ποσό των 30.000,00 € από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της διαβαθμιδικής σύμβασης.

Η συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας συνεχίζεται με την νέα διαβαθμιδική σύμβαση συνεργασίας η οποία έχει υπογραφεί και έχει τίτλο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων- Β΄ Φάση», η οποία θα περιλαμβάνει επιπλέον παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια και στους προαύλιους χώρους αυτών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την χρηματοδότηση ,προσωπικά τον κ. Αντιπεριφερειάρχη και τον κ. Έπαρχο για τη συνεργασία και τη μέριμνα που υποδεικνύουν στα σημαντικά θέματα που απασχολούν το νησί μας.