Ο Δήμος Κύθνου θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση της αειφόρου χωροταξικής οργάνωσης του νησιού αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνάμα η ανάδειξη και αξιοποίηση της μοναδικής αξίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων κάθε τόπου που συνιστούν από κοινού αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα. Συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά και ταυτότητα της Κύθνου (της οποίας η κοινή ονομασία είναι «Θερμιά») αποτελούν οι Ιαματικές Πηγές και τα Λουτρά της.

Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά της περιοχής, σε σχέση με τον εν γένει πολεοδομικό ιστό του οικισμού των Λουτρών και το έλλειμμα κοινόχρηστων χώρων σε σχέση με τους δομημένους εντός του οικισμού, έλαβε υπ΄ όψιν του ο νομοθέτης, όταν επιβλήθηκε, με το από 21.7.1971 Β. Δ/μα «περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λουτροπόλεως Θερμιών της Κοινότητας Κύθνου  ….» (Φ.Ε.Κ. Δ’  192), με το οποίο χαρακτηρίστηκε η περιοχή  «κοινόχρηστος χώρος, απαλλοτριωτέος»,  χαρακτηρισμός που επαναλήφθηκε με την επανέγκριση του σχεδίου (Γ. 21779/843/19-3-1984 απόφαση Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Δ’  272/19-4-1984).

O Δήμος Κύθνου έχει προβεί σε ενέργειες για την απαλλοτρίωση του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 29 των Λουτρών, το οποίο με την υπ΄ αριθμ. 2177/1994 απόφαση του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ έχει περιέλθει ιδιοκτησιακά στην Οικογένεια Κονταράτου.Για το Ο.Τ. 29 η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατατέθηκε δυο φορές (το έτος 2014 και το έτος 2016), ώστε  να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί από τους φερόμενους ιδιοκτήτες.

Η διοίκηση του Δήμου Κύθνου προχώρησε σε ενέργειες για τη μη οικοπεδοποίηση του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου αμέσως μετά την εκλογή της το 2014, σε συνεργασία με την προηγούμενη διοίκηση.

Με την αρ. 100.9.4/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου Κύθνου και η διάθεση πίστωσης με το χρηματικό ποσό των 750.000€ για την απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου Ο.Τ.. Η συγκεκριμένη διάθεση πίστωσης με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κύθνου εντάχθηκε στον Π/Υ 2017.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, σε μία σημαντική στιγμή για το νησί μας και τον οικισμό των Λουτρών, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα με τίτλο Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Λουτρών Κύθνου της Τοπικής Κοινότητας Κύθνου του Δήμου (ν. Κυκλάδων)με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 29 για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και με καθορισμό πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 29 και 34».

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ ο Δήμος Κύθνου ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο στάδιο ώστε να παραμείνει ο χώρος κοινόχρηστος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Συνεχίζουμε τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση και να αποζημιωθούν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες.

Ο Δήμος Κύθνου παρά την υποστελέχωση του και στερούμενος υπηρεσιών, καταβάλλοντας συντονισμένες προσπάθειες από το Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους το σύνολο των υπαλλήλων και με την αμέριστη βοήθεια δημοτών του νησιού με επιστημονική κατάρτιση κατάφερε να θέσει σε τελική ευθεία ολοκλήρωσης μια άλλοτε χαμένη υπόθεση.

Διαβάστε όλο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΩ