Ο Δήμος Κύθνου ενημερώνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν ακόμα μία ευκαιρία, έως 31/12/2021, εφόσον επιθυμούν να διορθώσουν τα στοιχεία που αφορούν τα τετραγωνικά του ακινήτου τους στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών.

Με την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4830/2021 ,δίνεται η δυνατότητα μέχρι τις 31/12/2021 να γίνει η υποβολή δηλώσεων των ορθών στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας και της χρήσης ακινήτων , με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και (παράλληλη) υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τ.μ. σε 24 μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Δήλωση/Διόρθωση μέσω:

  • Ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/, όπου ο καθένας θα μπορεί να προχωρήσει μόνος του στις αλλαγές, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.
  • Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης η οποία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση texniki@kythnos.gr ,είτε θα υποβάλλεται στo γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
  3. Ε9 (2020) ή Τοπογραφικό Διάγραμμα ακινήτου

 

Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ