Δημοτική Αρχή

Δήμαρχος

 

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Σύνθεση Δ.Σ.

 1. Γαρδέρης Σταμάτιος – Δήμαρχος
 2. Λαρεντζάκης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.
 3. Κοκκιασμένος Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
 4. Παπαμακάριος Ιωάννης– Αντιδήμαρχος
 5. Ζαμπέτας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος
 6. Κοτούλιας Δημήτριος  – Αντιδήμαρχος
 7. Σταυρίκου Ειρήνη– Γραμματέας Δ.Σ.
 8. Λαρεντζάκης Φραγκίσκος – Δημ. Σύμβουλος
 9. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος – Δημ. Σύμβουλος
 10. Μαρτίνος Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος
 11. Καλλίλας Γιαννούλης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 12. Κλάρας Ιάκωβος – Δημ. Σύμβουλος
 13. Βασάλος Δημήτριος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 14. Μαρτίνος Δημήτριος– Δημ. Σύμβουλος