Δημοτική Αρχή

Δήμαρχος

 

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Σύνθεση Δ.Σ.

 1. Γαρδέρης Σταμάτιος – Δήμαρχος
 2. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Δ.Σ.
 3. Ηλιού Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
 4. Λαρεντζάκης Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος
 5. Μπουρίτης Νικόλαος – Δημ. Σύμβουλος
 6. Παπαμακάριος Ιωάννης – Γραμματέας Δ.Σ.
 7. Βασάλος Ιωάννης του Κων/νου– Δημ. Σύμβουλος
 8. Φίλιππα Ιωάννα – Δημ. Σύμβουλος
 9. Μπουρίτης Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος
 10. Ζαμπέτας Αντώνιος – Δημ. Σύμβουλος
 11. Πιτσάκης Δημήτριος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 12. Καλαμοβράκας Λουκάς – Δημ. Σύμβουλος
 13. Βιτάλης Σταμάτιος – Δημ. Σύμβουλος
 14. Βασάλος Ιωάννης του Αντωνίου– Δημ. Σύμβουλος