Δημοτική Επιχείρηση Κύθνου

Σύνθεση Δ.Σ. ΔΗΚΕΚ

1. Κοκκιασμένος Αντώνιος – Πρόεδρος
2. Λαρεντζάκης Φραγκίσκος – Αντιπρόεδρος
3. Μαρτίνος Γεώργιος
4. Παπαμακάριος Θεόδωρος
5. Χίος Μιχαήλ
6. Βαδιβούλης Γεώργιος
7. Φιλιππαίος Γεώργιος

Σφαγείο