Από τις 22 Ιανουαρίου 2018 έχουν ξεκινήσει οι εργα­σίες αναζήτησης, εκταφής, προσδιορισμού της ταυτότητας και ενταφιασμού των Ελλήνων Πεσόντων Στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο – Ιταλικού πολέ­μου 1940 – 41.

Στα πλαίσια αυτά έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία Δημιουργίας Βάσης Δεδομένων Ταυτοποίησης DNA Πεσόντων του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου .

Ο Δήμος Κύθνου και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κύθνου έχοντας έλθει σε επαφή με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών(401) πρότίθεται να συνδράμει όποιον πολίτη ενδιαφέρεται να προβεί στην προκειμενη διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες , δείτε το σχετικό link του Γ.Ε.ΕΘ.Α. ή απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

Γραμματεία Δημάρχου: 22813 61105
Γραφείο Αντιδημάρχου: 22813 61106