Διοικητική Υπηρεσία

Κατάλογος υπηρεσιών

Τηλ. Κέντρο 2281361100
Fax 228161120, 2281031474
Email info@kythnos.gr , dkithnou@otenet.gr

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προϊστάμενος / Ληξίαρχος 2281361101
Γραφείο αδειοδοτήσεων / Διοικητικών 2281361104
Γραφείο Δημάρχου / Γραμματεία 2281361105, 2281361108
Γραφείο Αντιδημάρχου 2281361106
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. 2281361104, 2281361116

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ταμείο 2281361102
Λογιστήριο 2281361103

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έργα, μελέτες 2281361107
Προμήθειες 2281361117

 

Κ.Ε.Π.

Προϊσταμένη 2281031640, 2281361118
Fax 2281031645

 

Δημοτολόγιο

Αρ. Απόφασης 184-2014

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ληξιαρχείο

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

ΔIKAIOΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Αδειοδοτήσεις Κ.Υ.Ε. και άλλα

1. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΒΗΜΑ Α. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίαςΔικαιολογητικά
Αίτηση – Υ.Δ. Προέγκρισης
Υ.Δ. Ιδιοκτήτη

ΒΗΜΑ Β. Έγκριση – Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίαςΔικαιολογητικά
Αίτηση – Υ.Δ. Έγκρισης
Υ.Δ. – Αγορανομικού υπεύθυνου
Υ.Δ. – Ποινικό μητρώο

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δικαιολογητικά για την αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας – Δικαιολογητικά
Αίτηση – Υ.Δ. Αντικατάστασης
Υ.Δ. είδος αντικατάστασης
Υ.Δ. κατόχου της άδειας
Υ.Δ. – μη αλλαγή όρων
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (λόγω προσθήκης νέας δραστηριότητας)
Δικαιολογητικά για την αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας(λόγω προσθήκης νέας δραστηριότητας) – Δικαιολογητικά
Αίτηση – Υ.Δ. Αντικατάστασης
Υ.Δ. είδος αντικατάστασης
Υ.Δ. κατόχου της άδειας
Υ.Δ. – μη επέκτασης
4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΒΗΜΑ Α. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίαςΔικαιολογητικά
Αίτηση – Υ.Δ. Προέγκρισης
Υ.Δ. Ιδιοκτήτη
5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
Διαδικασία αντικατάστασης γνωστοποίησης Κ.Υ.Ε. Λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών – Δικαιολογητικά
Αίτηση – Υ.Δ. για την αντικατάσταση
Υ.Δ. προηγούμενου ιδιοκτήτη
Υ.Δ περί μη αλλαγής
Υ.Δ. ακύρωσης παλιάς άδειας
6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΒΗΜΑ Α. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίαςΔικαιολογητικά
Αίτηση – Υ.Δ. Προέγκρισης
Υ.Δ. Ιδιοκτήτη
7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αιτήσεις – Υ.Δ. – Υποδείγματα