Παρακαλούνται όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να διαθέσουν καταλύματα για τη διαμονή των αστυνομικών, που θα ενισχύσουν τον Αστυνομικό Σταθμό Κύθνου το διάστημα από τις 22.04.2024 έως τις 17.10.2024, να καταθέσουν εγγράφως την οικονομική προσφορά τους στον Αστυνομικό Σταθμό Κύθνου, ως αύριο το πρωί (Παρασκευή 29.03.2024 & ώρα 10:00).