Από 18/02/2022 έως 18/03/2022 θα γίνεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, βάση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022 με αριθ.πρωτ.30977/18-02-2022.

Για το Δήμο Κύθνου έχουν εγκριθεί οι κάτωθι θέσεις, πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης  για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΑΤΟΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 ΑΤΟΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2 ΑΤΟΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΑΤΟΜΑ

 

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia- kai-asphalise/apozemiose is-kai-parokhes/programmata-koinophelouskharaktera). Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.