Δήμαρχος Κύθνου κ. Γαρδέρης Σταμάτης συμμετείχε στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, που έλαβε χώρα από την Πέμπτη 1η έως Σαββάτο 3η  Δεκεμβρίου 2016 με τα παρακάτω θέματα :Η μεταρρύθμιση του κράτους και η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Τα οικονομικά των Δήμων και η πρόσβαση μας στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης. Η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στην τοπική ανάπτυξη. Τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούν οι Δήμοι. Η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης και του ρόλου των αιρετών. Το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα διεξαχθούν οι επόμενες δημοτικές εκλογές.

Απόφαση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της  ΚEΔE:

Η απόφαση που λήφθηκε αναφέρεται στα παρακάτω θέματα:

  • Οι Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες θέσεις
  • Οικονομικά /Προϋπολογισμός 2017
  • Η Αναθεώρηση του «Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Η»
  • Οι 12 Μεταρρυθμίσεις –Τομές

Αναλυτικά η απόφαση έχει αναρτηθεί στην παρακάτω σελίδα:

http://www.kedke.gr/?p=16242

Το Τακτικό Συνέδριο 2016 της ΚΕΔΕ, προκειμένου να κατοχυρώσει και να διευρύνει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφάσισε τις ακόλουθες δράσεις και πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ :

Η ΚΕΔΕ να προετοιμάσει πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τις ρυθμίσεις που θα υιοθετούν τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, θα κατοχυρώνουν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα ενισχύουν το ρόλο της στην Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή. Η ΚΕΔΕ διεκδικεί και απαιτεί την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος, στο οποίο θα προβλέπεται η ισότιμη συμμετοχή της.