Ο Δήμαρχος Κύθνου κ. Γαρδέρης Σταμάτης συμμετείχε στο 6ο Συνέδριο Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα από τις 3 έως 5 Νοεμβρίου 2016 στο Ναύπλιο με κεντρικό σύνθημα «Η αυτοδιοίκηση ενωμένη με το βλέμμα στο μέλλον της Ευρώπης»

Τα θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες, ήταν το προσφυγικό/μεταναστευτικό, τα απορρίμματα, η ενέργεια, τα δίκτυα, η επιχειρηματικότητα, η συνεργασία, η κοινωνική οικονομία, τα έργα, οι έξυπνες πόλεις και τα έξυπνα νησιά, οι συνεταιρισμοί, ο τουρισμός κ.ά. Συγχρόνως, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε ελληνικές επιχειρήσεις της περιοχής, που διακρίνονται για την καινοτομία τους και την παραγωγικότητας τους.

Στόχος των διοργανωτών, η οικοδόμηση συνεργασίας δήμων και περιφερειών των δύο χωρών και η κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στις παρακάτω συναντήσεις-συζητήσεις:

  • Σύναψη και εμβάθυνσή αδελφοποιήσεων μεταξύ γερμανικών και ελληνικών Δήμων
  • Κοινωνική οικονομία και αειφόρος περιφερειακή ανάπτυξη
  • Η επιχειρηματική δράση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Ενέργεια , έξυπνες πόλεις και νησιά

Ο Δήμαρχος από την συμμετοχή του  στις παραπάνω συναντήσεις-συζητήσεις δήλωσε:

«Από την συμμετοχή μου στο 6ο  Συνέδριο Ελληνογερμανικής Συνέλευσης αποκομίσαμε  χρήσιμα συμπεράσματα και αναπτύχθηκαν  προτάσεις συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών Δήμων για το μέλλον.

Έπειτα από ένα χρόνο συμμετοχής στο Συνέδριο Ελληνογερμανικής Συνέλευσης μετά από διαβουλεύσεις και συζητήσεις  είμαστε σαν Δήμος πλέον στην θέση να έχουμε τις πρώτες ολοκληρωμένες προτάσεις προς υλοποίηση.

Σκοπός μας μέσα από τις ενέργειες αυτές μιας και στις δύσκολες οικονομικές εποχές που ζούμε σαν Ελληνικό κράτος, με τις όποιες παρενέργειες υπάρχουν πάνω στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε πρακτικές λύσεις των προβλημάτων μας και πέραν των συνόρων μας.

Θεωρώ ότι οι λύσεις αυτές θα δοθούν μέσα από τις ήδη αναπτυγμένες σχέσεις και επαφές που έχουμε με την Ελληνογερμανική  συνέλευση και ειδικά με Δήμους της περιφέρειας του Σβεμπιτς Χαλ που είναι μια από τις πιο οικονομικά αναπτυγμένες περιφέρειες του γερμανικού κράτους.

Πέραν αυτού έχουν αναπτυχτεί οι διαπροσωπικές σχέσεις με τον Gerhard Bayer, Περιφερειάρχη του Σβεμπιτς Χαλ, ο οποίος είναι γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα».

Μετά το πέρας του Συνεδρίου ακολούθησε προγραμματισμένη επίσκεψη του κ. Gerhard Bayer στην    Κύθνο.