Κύθνος, 26 Φεβρουρίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) με θέμα «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης ισχύος 69 MW και Αποδιδόμενης 50 MW στη Νήσο Κύθνο , Δήμου Κύθνου και Συνοδά  Έργα Υποδομής.

Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σχετικό έγγραφό της με θέμα: «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣH ΔΗΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ», αιτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο Κύθνου και τη Δημοτική Επιτροπή να γνωμοδοτήσουν επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συνολικής Εγκατεστημένης ισχύος 69 MW και Αποδιδόμενης 50 MW στη Νήσο Κύθνο , Δήμου Κύθνου και Συνοδά Έργα Υποδομής της εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α. Ε. ( ΠΕΤ 1902046018).

Στο πλαίσιο αυτό , ο Δήμος Κύθνου από τη πρώτη στιγμή εξετάζει ενδελεχώς τη μελέτη και θα καταθέσει τη γνωμοδότηση του μέσα στο χρονικά όρια που ορίζει η διαβούλευση (έως 26 Μαρτίου 2024).

Πάραυτα αντιλαμβανόμενοι την ανησυχία των δημοτών, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι  να αποτραπεί η εφαρμογή της μελέτης για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο νησί, προκειμένου να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τον τόπο μας, γεγονός το οποίο θα αποτυπώνεται στην αρνητική μας γνωμοδότηση .

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το εν λόγω θέμα θα συζητηθεί προς ενημέρωση του σώματος και των δημοτών  στην 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας  της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κύθνου, η οποία θα διεξαχθεί στις 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:30 μ.μ..

Τέλος, αναλυτική ενημέρωση επί του θέματος θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα εγκρίνει την αρνητική γνωμοδότηση του Δήμου Κύθνου.