Σας ενημερώνουμε ότι το χρονικό διάστημα από Τρίτη 2/4/2024 έως Πέμπτη 4/4/2024, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της παραλιακής ζώνης του Μέριχα, οι οποίες περιλαμβάνονται στο έργο ανάπλασης που πραγματοποιείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Τα σημεία των εργασιών θα είναι από το καφέ Μαϊστράλι έως το καφέ Βεγγέρα.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε όλους τους οδηγούς σταθμευμένων οχημάτων στο σημείο αυτό, όπως τα απομακρύνουν. Επίσης, είναι αναγκαίο να απομακρυνθούν πάσης φύσης υλικά ή αντικείμενα τα οποία είχαν τοποθετηθεί προσωρινά παραπλεύρως του οδοστρώματος της παραλιακής ζώνης.

Συστήνουμε στους διερχόμενους οδηγούς (ιδιαίτερα των δικύκλων) να επιδεικνύουν ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη διέλευση τους από τα σημεία των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση ανάλογα με τη πορεία των εργασιών.