Σας γνωρίζουμε ότι στις 26-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 θα βρίσκεται στην Κύθνο ο ιατρός καρδιολόγος Νικόλαος  Οικονομίδης μετά του νοσηλευτικού προσωπικού, κας Σύλλα Ιωάννας & κας Σύλλα Μαρίας.

Στις 26 & 27 Φεβρουαρίου 2021 θα εξεταστούν δωρεάν όλα τα παιδιά του νησιού από 6 έως 18 ετών.
Η επίσκεψη περιλαμβάνει : Κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, βεβαίωση άθλησης και υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex), όπου κρίνεται απαραίτητο.
Ο προγραμματισμός των επισκέψεων θα γίνει από τις διευθύνσεις των δημοτικών σχολείων σε συνεννόηση με τους μαθητές.

Η κλινική εξέταση θα γίνεται στα κτίρια των  Δημοτικών σχολείων ως ακολούθως:

Την Παρασκευή 26/2/2021 από  14:00 στο κτίριο του Δημοτικού σχολείου Χώρας έως πέρας.

Το Σάββατο 27/02/2021 από 9:00 το πρωί στο Δημοτικό σχολείο Δρυοπίδας έως πέρας.