ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι τέθηκαν σε λειτουργία υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στους οικισμούς Χώρα, Δρυοπίδα και Λουτρά :

Η προμήθεια των εν λόγω συστημάτων στο Δήμο μας εντάχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Α.Π. 1 (Α.Π.1): «Αστική Αναζωογόνηση » του Πράσινου Ταμείου και έχει συνολικό προϋπολογισμό  201.376,00 €.

Τα συστήματα αυτά αποτελούν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία στην αποθήκευση απορριμμάτων. Με την υπογειοποίηση των κάδων αποφεύγεται η υπερχείλιση και η διασπορά απορριμμάτων στο περιβάλλον καθώς και οι δυσάρεστες οσμές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Στους υπόγειους κάδους εναποθέτουμε μόνο σύμμικτα απορρίμματα, ΟΧΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ!

 

  • Δεν αφήνουμε σκουπίδια έξω από τους κάδους!

 

  • Δεν παρκάρουμε μπροστά από τους κάδους!