Με την από 18-05-2017 ανακοίνωσή μας, δόθηκε προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έως την Πέμπτη 25-05-2017.

Με την παρούσα ανακοίνωση παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τη Δευτέρα 29-05-2017  προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά όπως αναφέρουμε στην πρώτη ανακοίνωση.

Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο Δημαρχείο, αρμόδια υπάλληλος κα Ραλλού Γρεβενίτη (τηλέφωνο 2281361104) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ