Διαβάστε την διακήρυξη  ΕΔΩ

και την περίληψη  ΕΔΩ