ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε τους δημότες που θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια από τις παρακάτω επιτροπές για το διάστημα από 1.04.2017 – 31.08.2019 (με συναφή προς το αντικείμενο σχέση), να δηλώσουν συμμετοχή και να απευθυνθούν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Φιλιππαίο Κων/νο, στα τηλέφωνα: 22813-61116, 6973317300

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Δημ. Σχέσεων

Τεχνική Επιτροπή

Επιτροπή Υγείας

Επιτροπή Αθλητισμού

Επιτροπή Πολιτισμού

Επιτροπή Γεωργίας

Επιτροπή Αλιείας

Επιτροπή Αρχιτεκτονικής & Περιβάλλοντος

Επιτροπή Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Επιτροπή Ονοματοθεσιών

Επιτροπή Ιαματικών Πηγών

 

ΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ 23 Μαρτίου 2017