Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων για ορκωμοσία την Τετάρτη 13-12-2023  11:30

Διαβάστε την πρόσκλση ΕΔΩ