ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ               Αριθ. πρωτ:  178/20-1-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ TA ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

Παρακαλούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου να συγκεντρωθούν την Πέμπτη 26/1/2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1  Έγκριση υποχρεωτικών δαπανών οι οποίες είναι ανάγκη να πληρωθούν άμεσα, βάσει των πιστώσεων του προηγούμενου έτους επειδή ακόμα δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους 2017.

2  Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες έτους 2017 υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

3  Τροποποίηση απόφασης παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου, ως προς το χρονικό διάστημα λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση.

4  Αίτηση της κ. Κοντοσταύλου Μαρίας για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εμβαδού 100,28τ.μ. εντός Χ.Ζ. λιμένα Ερμούπολης.

5  Αίτηση της κ. Βαμβακάρη Φραγκίσκας  για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εμβαδού 24,38τ.μ. εντός Χ.Ζ. λιμένα Ερμούπολης Σύρου.

6  Αίτηση της κ. ΞΑΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ  για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης ΕΠΙΠΛΕΟΝ χώρου εμβαδού 65,00τ.μ. εντός Χ.Ζ. λιμένα ΚΙΝΙΟΥ Σύρου.

7  Έγκριση μελέτης έργου ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ

8  Έγκριση μελέτης με τίτλο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MASTERPLAN Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

9  Έγκριση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

10  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΛΟΥ ΚΑΡΦΩΜΕΝΗΣ Λ.ΣΥΡΟΥ.

11  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο ΞΕΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ για την εκτέλεση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.

 

12  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που έγινα από τον ανάδοχο ΞΑΝΘΑΚΗ ΙΩΣΗΦ για την εκτέλεση του έργου : ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.

13  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο του έργου ΞΑΝΘΑΚΗ ΙΩΣΗΦ για την εκτέλεση του έργου : ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.

14  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο ΞΕΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ για την εκτέλεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΙ Ν. ΣΥΡΟΥ.

15  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο ΞΕΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ για την εκτέλεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΑΜΠΑΣ Νο 5 Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.

16  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο ΞΕΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ για την εκτέλεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.

17  Καθυστερηματικός χρηματικός κατάλογος έτους 2016 για οφειλές από ανταλλάγματα παραχώρησης χρησης παραλιακών χώρων έτους 2016.

18  Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών Λιμενικών Αρχών Κύθνου, Σερίφου και Σύρου.

19  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο ΞΕΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ για την εκτέλεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ.

 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 20/1/2017                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από την παρούσα συνεδρίαση παρακαλείσθε όπως ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας