Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στις 2 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε το Φ.Ε.Κ. 4/02-02-2018 , το οποίο περιλαμβάνει την προκήρυξη 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. ,η οποία αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 8 ατόμων σε θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου Κύθνου.

Συγκεκριμένα οι θέσεις που αφορούν το Δήμο Κύθνου είναι οι εξής:

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2701 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
2321 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
2142 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
1489 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
1347 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ) 2

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο www.asep.gr με τις εξής προθεσμίες:

για τις θέσεις ΔΕ από 20/2/2018 έως 8/3/2018

για τις θέσεις ΥΕ από 8/3/2018 έως 23/3/2018

Οι αιτήσεις θα είναι ηλεκτρονικές  και η ευθύνη της συμπλήρωσης βαραίνει τον ίδιο τον αιτούντα.

Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dimos.kythnos.gr/ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr.

 

Διαβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ