Σας ενημερώνουμε ότι με την Α.Π. 30959/12/10/2023 σύμβαση, το Τ.Ε.Ε. έχει αναθέσει σε ένωση Τεχνικών Εταιρειών τη μελέτη με τίτλο :
«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΕ), ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ», στην οποία περιλαμβάνεται και το νησί μας. Αυτή τη στιγμή η μελέτη βρίσκεται σε στάδιο συλλογής γεωχωρικών δεδομένων.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους ιδιώτες μηχανικούς ή ιδιοκτήτες ακινήτων που τυγχάνουν να έχουν στη κατοχή τους γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν οδικό δίκτυο να έρθουν σε επικοινωνία με την υπηρεσία.
Τέλος, προς ενημέρωση ,αναφέρουμε ότι στις 2/2/2024 , αναρτήθηκε από το Τ.Ε.Ε , ο διαγωνισμός με τίτλο :

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ (ΔΕ ΚΥΘΝΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ (ΔΕ ΣΕΡΙΦΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ (ΔΕ ΣΙΦΝΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ (ΔΕ ΜΗΛΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ (ΔΕ ΚΙΜΩΛΟΥ).

Πληροφορίες:
 2281361107 (Μήλας Νίκος)
 22813 61121 (Ηλιού Γιώργος)