Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Τμήματος Μεταφορών, Ενέργειας, Υποδομών και Κοινωνίας των Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία συμπεριλαμβανόταν η Β’ αξιολόγηση του προγράμματος “Έξυπνα Νησιά” στο οποίο συμμετέχει η Κύθνος.

Στη συνεδρίαση παρίστατο εκπρόσωπος της Κύθνου, κατά τη διάρκεια της οποίας ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία, η δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο δημοσίευμα της «Κοινής Γνώμης»