Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συνδέσουν το κατάλυμά τους το οποίο προβάλετε από το site του Δήμου με το προσωπικό τους site να στείλουν στο e-mail [email protected] το σχετικό link(σύνδεσμο).

Πληροφορίες :Τηλ 2281361117