Τεχνική Υπηρεσία

Τ.Α.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ (Τ.Α.Π.)

Ο Δήμος Κύθνου καλεί τους δημότες να υποβάλουν διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων (όπου υπάρχει διαφορά) που δηλώνουν στην ΔΕΗ για τα ακίνητα τους προκειμένου ο Δήμος να εισπράττει τα ορθά ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Η δήλωση αυτή έπειτα από παράταση που δόθηκε, γίνεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κύθνου δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση έως τις 30 / 05 / 2016 . Για την καλύτερη εξυπηρέτηση  των δημοτών η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω φαξ στο 22810–31474 , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) dkithnou@otenet.gr  ή με κατάθεση στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κύθνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

  1. Αίτηση
  2. Λογαριασμό ΔΕΗ για το ακίνητο που χρειάζεται διόρθωση
  3. Ε9 , ή  συμβόλαιο ,  ή  άδεια .

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής  θα διενεργηθούν έλεγχοι και σε τυχόν διαφορές θα επιβληθεί το προβλεπόμενο από το νόμο πρόστιμο.

 

 

 

Προκυρήξεις – διαγωνισμοί