Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες – ιδιοκτήτες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος έως την Δευτέρα 1-04-2024, να προβούν στην Δημοτική Κοινότητα Χώρας Κύθνου ώστε να αιτηθούν για την έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2024.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (συνημμένο υπόδειγμα), μπορούν να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται στο email ή να καταθέτονται στην Δημοτική Κοινότητα Χώρας, θα ελεγχθούν από την αρμόδια δημοτική τριμελή επιτροπή και οι υπηρεσίες του Δήμου θα προχωρήσουν στην έκδοση της άδειας έπειτα από την έγκριση του αρμόδιου οργάνου.
Μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που επισυνάπτονται, απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες και αποτύπωση του πλάτους του δρόμου κατάληψης κ.χ., υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό.

Τηλ. Επικοινωνίας – Πληροφορίες:
ΤΗΛ:22810-31030 Βλαστάρη Άννα
Email: koi.xwraz2019@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει του ισχύοντος κανονισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κύθνου και του άρθρου 7, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου είναι αυστηρά έως 1-04-2024.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης ημερομηνίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές άλλες αιτήσεις παρά μόνο για ΝΕΕΣ άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σας επισημαίνουμε ότι όσοι δεν έχουν πληρώσει προηγούμενες οφειλές τους ή δεν τις έχουν ρυθμίσει με την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, σε αυτούς ΔΕΝ θα χορηγηθεί άδεια κοινόχρηστου χώρου για το τρέχον έτος.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ