6ης Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 31-05-2017, που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 1492/26-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Δήμαρχε,
κυρία και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε στο Δήμο Κύθνου εργάζονται 2 συμβασιούχοι καθαριότητας, των οποίων οι 8μηνες συμβάσεις παρατάθηκαν αυτοδίκαια με νομοθετική διάταξη της Κυβέρνησης, μέχρι τις 31.12.2017.

Από την αρχή του 2017 όμως έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στη διαδικασία πληρωμής τους διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο με σχετική Πράξη κρίνει μη νόμιμη και αντισυνταγματική τη επαναπρόσληψη των συμβασιούχων με αποτέλεσμα οι κατά τόπους Επίτροποι συμμορφούμενοι στη συγκεκριμένη νομολογία, να αρνούνται να υπογράψουν τα εντάλματα πληρωμής των εργαζομένων στην Καθαριότητα.

Επίσης, πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακυρώνει την ανανέωση των συμβάσεών των εργαζομένων και κρίνει παράνομη την πληρωμή των εργαζομένων με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα και για τους Δημάρχους, οι οποίοι κινδυνεύουν να τους καταλογιστούν τα χρήματα που θα αναγκαστούν να καταβάλουν ως δεδουλευμένα στους εργαζόμενους, εφόσον αυτοί προσφύγουν δικαστικά και δικαιωθούν.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την παρότρυνση για στήριξη των δύο συμπατριωτών μας που έχουν προσέλθει σε αυτή τη δεινή θέση,

 

σας καλώ να εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα:

 

Δηλώνουμε την συμπαράσταση μας στους 2 συμβασιούχους καθαριότητας που εργάζονται στο Δήμο Κύθνου με 8μηνες συμβάσεις οι οποίες παρατάθηκαν αυτοδίκαια με νομοθετική διάταξη της Κυβέρνησης, μέχρι τις 31.12.2017.

Εκφράζουμε την αντίθεση μας στην πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ακύρωση της ανανέωσης των συμβάσεών τους, η οποία επίσης έκρινε παράνομη την πληρωμή τους, για δουλειά που ουσιαστικά έχουν ήδη προσφέρει και στην οποία προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ όπως ακριβώς ορίζει η νομοθεσία.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να διασφαλιστεί το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων με ταυτόχρονη καταβολή των δεδουλευμένων των τελευταίων μηνών.

Παραμένουμε στο πλευρό των εργαζομένων και ευελπιστούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να λάβει αίσιο τέλος η ομηρεία των εργαζομένων και να σταματήσει επιτέλους ο διασυρμός του θεσμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»