Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απαγορεύεται η στάθμευση εντός της πλατείας της Δρυοπίδας βάση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύθνου, ενώ κατά τις απογευματινές ώρες θα διενεργείται αστυνομικός έλεγχος για παράνομη στάθμευση.

Επίσης από την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 θα τοποθετηθούν κολονάκια στην είσοδο της πλατείας, αποκλείοντας τη διέλευση των οχημάτων. Θα υπάρχει χώρος για την αναστροφή των οχημάτων καθώς επίσης και θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ.